https://sumgait.mctgov.az/az/page/361/Tarixi_abideler


Şuşa rayonu


337.

Qala divarları

1754-cü il

Şuşa şəhəri

338.

Pənah xanın sarayı

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

339.

Qara Böyük Xanım bürcü

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

340.

Heydər türbəsi

Şuşa şəhəri

341.

Hacıqulların malikanəsi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

342.

Natəvanın evi

XVIII əsr

keçmiş Lenin küçəsi

343.

Əsəd bəyin evi

XVIII əsr

keçmiş Voroşilov küçəsi

344.

Gövhər ağa məscidi

1768—1769-cu illər

Şuşa şəhəri

345.

Aşağı Gövhər ağa məscidi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

346.

İkimərtəbəli karvansaray

XIX əsr

Mərkəzi meydan

347.

Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, kiçik yaşayış evi, böyük yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

348.

İbrahim xanın bürcü

XVIII əsr

Daşaltı kəndi

349.

İsa bulağı

XIX əsr

Şuşa şəhərinin yaxınlığında

350.

İbrahim xanın qəsri

XVIII əsr

Daşaltı kəndi

Şuşa Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu

351.

Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi

XIX əsr

M.F.Axundov küçəsi, 19

352.

Xanlıq Muxtar karvansarayı

XVIII əsr

M.F.Axundov küçəsi, 29

353.

Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı

XVIII əsr

M.F.Axundov küçəsi, 31

354.

Zülfüqar Hacıbəyovun evi

XIX əsr

M.F.Axundov küçəsi, 43

355.

Saatlı məscidi

XVIII əsr

M.F.Axundov küçəsi

356.

Gəncə qapısı

XVIII əsr

M.F.Axundov küçəsi

357.

Ə.Haqverdiyevin evi

XVIII əsr

keçmiş A.Əmiryan küçəsi, 14

358.*

Qazançı kilsəsi

XIX əsr

Ə.Haqverdiyev küçəsi, 19

359.

Y.V.Çəmənzəminlinin evi

XVIII əsr

N.Vəzirov küçəsi, 19

360.

Yuxarı məscid mədrəsəsi

XVIII əsr

N.Vəzirov küçəsi

361.

Səfərov qardaşlarının karvansarayı

XVIII əsr

N.Vəzirov küçəsi

362.

Sadıqcanın evi

XVIII əsr

A.Qaraşərov küçəsi, 40

363.

Uğurlu bəyin evi

XVIII əsr

A.Qaraşərov küçəsi

364.

Xan sarayı

XVIII əsr

A.Qaraşərov küçəsi, 68

365.

Şirin su hamamı

XVIII əsr

A.Qaraşərov küçəsi

366.

Seyid Şuşinskinin evi

XIX əsr

Q.Quliyev küçəsi

367.

M.P.Vaqifin türbəsi

XX əsr

Q.Quliyev küçəsi

368.

Qasım bəy Zakirin evi

XVIII əsr

Q.İsmayılov küçəsi, 8

369.

Mədrəsə

XVIII əsr

keçmiş Krupskaya küçəsi

370.

Behbudovların evi

XVIII əsr

Köçərli küçəsi

371.

Firudin bəyin evi

XVIII əsr

keçmiş Konstandyan küçəsi, 9

372.

M.M.Nəvvabın evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 4

373.

Bülbülün evi

XIX əsr

keçmiş Orconikidze küçəsi, 16

374.

F.B.Köçərlinin evi

XIX əsr

keçmiş Sovet küçəsi

375.

Hüseyn bəyin evi

XVIII əsr

T.Əliyev küçəsi, 7

376.

Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi

XIX əsr

T.Əliyev küçəsi, 10

377.

Karvansaray

XVIII əsr

Vaqif küçəsi

378.

Gəray Əsədovun evi

XVIII əsr

keçmiş S.Şaumyan küçəsi, 1

379.

S.S.Axundovun evi

XIX əsr

Ü.Hacıbəyov küçəsi, 17

380.

C.Qaryağdıoğlunun evi

XVIII əsr

keçmiş Telman küçəsi, 20
About Our Methods
We are Amsterdam-based marketing consultants specializing in fitness and sports brands. We are constantly in touch with the markets of tomorrow and build business proposals for growing companies. We are currently open to job offers.
 • Аяз Ахмадов,
  Директор, Digitalks Data Agency
 • Давид Хрипунов
  CTO, Digitalks Data Agency
 • Самир Гусейнов
  Креативный директор, Digitalks Data Agency
Партнеры
Над проектом работали:
 • Рахман Гаджиев
  Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха
  Руководитель проекта
 • Фархад Мамедов
  Доктор философии по философии
  Главный консультант
 • Ильгар Нифталиев
  Доктор философии по истории, доцент
  Консультант проекта, автор статей
 • Фархад Джаббаров
  Доктор философии по истории, ученый секретарь Национального музея истории Азербайджана
  Консультант проекта, автор статей
 • Заур Гаджиев
  Специалист по SMM и контент менеджменту
  Контент менеджер, работа в фотоархивах
 • Елена Велиева
  Журналист
  Автор статей
 • Эльшан Рустамов
  Журналист
  Консультант проекта, работа в фотоархивах
 • Фарида Багирова
  Журналист
  Автор статей
Layihə üzərində çalışdılar:
 • Rəhman Hacıyev
  Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri
  Layihə rəhbəri
 • Fərhad Məmmədov
  Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
  Baş məsləhətçi
 • İlqar Niftəliyev
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  Layihə üzrə məsləhətçi, məqalələrin müəllifi
 • Fərhad Cabbarov
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi katibi
  Layihə üzrə məsləhətçi, məqalələrin müəllifi
 • Zaur Hacıyev
  SMM və kontent üzrə idarəetmə mütəxəssisi
  Kontent meneceri, foto arxivlərdə iş
 • Yelena Vəliyeva
  Jurnalist
  Məqalələrin müəllifi
 • Elşən Rüstəmov
  Jurnalist
  Layihə üzrə məsləhətçi, foto arxivlərdə iş
 • Fəridə Bağırova
  Jurnalist
  Məqalələrin müəllifi
Our team:
 • Rahman Hajiyev
  Chairman of the Executive Board of Karabakh Revival Fund
  Project manager
 • Farhad Mammadov
  PhD in philosophy
  Leading consultant
 • Ilgar Niftaliyev
  PhD in history, docent
  Consultant, author of articles
 • Farhad Jabbarov
  PhD in history, Scientific Secretary of the National Museum of History of Azerbaijan
  Consultant, author of articles
 • Zaur Hajiyev
  SMM and content management specialist
  Content management, research in photo archives
 • Yelena Valiyeva
  Journalist
  Author of articles
 • Elshan Rustamov
  Journalist
  Consultant, research in photo archives
 • Farida Bagirova
  Journalist
  Author of articles